เพลงอารมณ์มากที่สุดเกี่ยวกับการเกิดของพ่อแม่ ทำให้หลายคนหลั่งน้ำตา

Posted on 23-08-2018.

(Blogtamsu Thailand) เพลงให้คําเตือน เกี่ยวกับความกตัญญูกับพ่อแม่ ทุกคนควรฟัง

ลูกน้อมลงกับพระพุทธเจ้า

นั่งคุกเข่าต่อหน้าพ่อแม่ ก่อนที่จะหลบภัยในพระพุทธศาสนา

พ่อสัมผัสกอดเด็ก

พระสงฆ์กำลังทำพิธีสำหรับบุตรของพระพุทธเจ้า

พระภิกษุสงฆ์กำลังให้และเตรียมผมของทารก

Lang Huyen/ Blogtamsu VN