ครูบาบุญชุ่ม เข้าเฝ้า พระสังฆราช ก่อนเข้าถ้ำ บำเพ็ญเพียร 3 ปี 3 เดือน 3 วันที่พม่า

Posted on 06-04-2019.

ครูบาบุญชุ่ม เข้าเฝ้า พระสังฆราช ก่อนเข้าถ้ำ บำเพ็ญเพียร 3 ปี 3 เดือน 3 วันที่พม่า

เข้าถ้ำ 3 ปี 3 เดือน 3 วัน – ครูบาบุญชุ่ม เตรียมเข้าถ้ำ ปฏิบัติกรรมฐาน ถือศีล ปิดวาจา บำเพ็ญเพียร ที่พม่า

ครูบาบุญชุ่ม รีเทิร์น พร้อม 13 หมูป่า สวดถอนถ้ำหลวง ช่วยจนท.กู้อุปกรณ์เคลียร์ถ้ำ ศรัทธาชาวไทใหญ่ แห่กราบไหว้ ครูบาบุญชุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

โดย เพจ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร เผยภาพ พร้อมระบุว่า “วันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญญวาสีภิกขุ พร้อมคณะ เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะและกราบทูลลา เพื่อไปปฏิบัติกรรมฐาน ถือศีล ปิดวาจา บำเพ็ญเพียร เป็นเวลา ๓ ปี ๓ เดือน ๓ วัน ณ.ถ้ำเมืองแกบ ประเทศเมียนมาร์