“เรืองไกร” เตรียมยื่นผู้ตรวจฯ ส่งศาลวินิจฉัย เลือกตั้งโมฆะหรือไม่ ชี้ข้อสงสัยทำผิดกม.เพียบ

Posted on 08-04-2019.

“เรืองไกร” เตรียมยื่นผู้ตรวจฯ ส่งศาลวินิจฉัย เลือกตั้งโมฆะหรือไม่

“เรืองไกร” เตรียมยื่นผู้ตรวจฯ ส่งศาลวินิจฉัย เลือกตั้งโมฆะหรือไม่ ชี้ข้อสงสัยทำผิดกม.เพียบ

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักษาชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 เม.ย. เวลา 11.00 น. จะเข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาและเสนอความเห็นไปยังศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่า การเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค. เป็นโมฆะหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่ามีหลายประเด็นที่ยังสับสนหาข้อยุติไม่ได้ ทั้งเรื่องการนับคะแนน 100 % ที่กกต.ประกาศในแต่ละครั้งไม่ตรงกัน เมื่อยอดรวมไม่ตรงกันก็เป็นเหตุให้ควรสงสัย ว่า ยอดของแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั้ง 92,320 หน่วยเลือกตั้งจะตรงกันหรือไม่

การแถลงเกี่ยวกับการนับคะแนนร้อยละ 90 โดยยังไม่นำคะแนนล่วงหน้ามานับรวม เช่นเดียวกับการไม่นำบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์มานับรวม อาจไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง การคำนวนส.ส.บัญชรายชื่อ

แม้มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน แต่มีหลายฝ่ายไปอ้างสูตรต่าง ๆทั้งที่เมื่อไปตรวจสอบรายงานผลการพิจารณาร่างกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รายงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) หรือรายงานของคณะกรรมาธิการสนช. ก็ไม่มีการกำหนดสูตรหรือวิธีการคำนวนไว้แต่อย่างใด

กรณีที่เกิดขึ้นจึงมีข้อสงสัยทั้งเรื่องที่กกต.อาจปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกระทำของกกต. ที่อาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและส่งผลให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามมาได้ และทำให้ผลการเลอกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและใช้อำนาจตามกฎหมาย